Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Biên dịch viên chính

Đơn vị chủ quản:
Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Mô tả chi tiết công việc
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ biên dịch trong các cơ quan báo chí, Nhà xuất bản, tổ chức và biên dịch từ tiếng Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại những thể loại phức tạp cao

Nhiệm vụ
Lập kế hoạch đề tài, tin, bài được giao
- Tổ chức và dịch các thể loại có nội dung phức tạp thuộc các lĩnh vực chính trị, xã hội, quân sự, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, văn nghệ
- Tham gia chuẩn bị nội dung và dịch cho các cuộc hội thảo về nghiệp vụ trong nước và nước ngoài
- Đánh máy bản thảo, sửa bản in thử theo ngoại ngữ chính được đào tạo
- Chỉ dẫn, thuyết minh các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đối với các loại hình báo chí hoặc xuất bản phẩm
- Tham gia biên soạn nội dung chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ biên dịch viên
- Tổ chức mạng lưới cộng tác viên, biên dịch viên theo kế hoạch và xử lý theo quy trình nghiệp vụ
-

Yêu cầu năng lực
Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nội dung được phân công theo biên dịch
- Nắm vững nội dung cơ bản của Luật báo chí, Luật xuất bản, luật pháp Nhà nước, các quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật có liên quan
- Nắm chắc các phương pháp dịch thuật, các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ trong lĩnh vực của mình
- Có tri thức xã hội học
- Nắm chắc phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc trong nước và ngoài nước
-

Yêu cầu trình độ
Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ trở lên, thâm niên ở ngạch biên dịch ít nhất 9 năm
- Chính trị trung cấp
- Đã qua lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên tập biên dịch
- Biết một ngoại ngữ thứ hai ở trình độ bằng C (đọc, dịch, nói thông thường)
-

Thuộc nhóm sở thích
A,S,

Nơi đào tạo
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Sư phạm TPHCM, trường ĐH Công nghiệp TPHCM …