Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Biên dịch viên (Interpreters and Translators)

Đơn vị chủ quản: Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Mô tả chi tiết công việc Là công chức chuyên môn nghiệp vụ biên dịch trong các cơ quan báo chí, nhà xuất bản tổ chức và biên dịch từ tiếng nước Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại với thể loại có nội dung phức tạp trung bình
Nhiệm vụ Dịch viết những thể loại thông thường như tin, bài, niên biểu, tường thuật, tiểu phẩm, sách
-
-
- Đảm bảo được nội dung nguyên bản và chịu trách nhiệm cá nhân đối với bản dịch đó
- Dịch phục vụ cho công tác đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan
- Đánh máy bản thảo, sửa bản in thử theo ngoại ngữ chính được đào tạo
- Tập hợp, sưu tầm, trích dẫn, tra cứu phục vụ cho biên dịch
- Phát hiện và giới thiệu cộng tác viên đặt dịch theo kế hoạch được duyệt và xử lý theo quy định nghiệp vụ
-
Yêu cầu năng lực Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công
- Nắm được nội dung cơ bản của Luật báo chí, xuất bản, các quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật biên dịch
- Nắm được phương pháp dịch thuật các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ trong lĩnh vực của mình
- Nắm được phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc trong nước và nước ngoài
-
Yêu cầu trình độ Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, qua thời gian tập sự
- Qua bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản 3 tháng trở lên
- Biết một ngoại ngữ khác ở trình độ bằng B (đọc, hiểu thông thường)
Thuộc nhóm sở thích A,S,
Nơi đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Sư phạm TPHCM, Học viện Báo chí tuyên truyền