Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Biên tập viên

Đơn vị chủ quản

Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Mô tả chi tiết công việc

- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, các tổ chức hoạt động nghệ thuật
- Làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật, khoa học các bản thảo về sách, báo, bản tin, bài viết, kịch bản sân khấu, điện ảnh, tác phẩm âm nhạc
có nội dung, hình thức ở mức độ phức tạp trung bình

Nhiệm vụ

- Khai thác, tổ chức các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài, đề tài, kịch bản, tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch phong cách nghệ thuật của đơn vị
- Nhận xét, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo
- Chọn, viết tin, bài, lời nói đầu, giới thiệu chuyên mục do mình phụ trách
- Thuyết minh về chủ đề tư tưởng, chỉ dẫn các yêu cầu trình bày kỹ thuật, mỹ thuật theo dõi quá trình dàn dựng, sản xuất
- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, quảng cáo, tập hợp, phân tích ý kiến, dư luận của người xem, người đọc, người nghe, người phê bình về nội dung và hình thức các tác phẩm, bài viết do mình biên tập
- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo
- Tham gia tổng kết chuyên môn nghiệp vụ

Yêu cầu năng lực

- Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng
- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành
- những thành tựu mới về văn hoá nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật có liên quan
- Có trí thức về xã hội học
- Nắm được các văn bản pháp quy có liên quan đến nhiệm vụ của mình
- Biết sử dụng máy vi tính

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành, đã qua thời gian tập sự
- Biết một ngoại ngữ ở trình độ B, đọc hiểu sách chuyên môn

Thuộc nhóm sở thích

A,E,I

Nơi đào tạo

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Sư phạm TPHCM, Học viện Báo chí tuyên truyền