Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Biên tập viên cao cấp

Đơn vị chủ quản

Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Mô tả chi tiết công việc

- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, các tổ chức hoạt động nghệ thuật
- Làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật, khoa học các bản thảo về sách, báo, bản tin, bài viết, kịch bản sân khấu, điện ảnh, tác phẩm âm nhạc có nội dung, hình thức ở mức độ rất phức tạp

Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện khai thác các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài, đề tài, kịch bản, tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch, phong cách nghệ thuật của đơn vị
- Chủ trì tổ chức tuyển chọn, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học
- chịu trách nhiệm về nội dung các bản thảo thuộc lĩnh vực được phân công
- Tổ chức và viết tin, bài, lời nói đầu, lời tựa, bài phê bình, giới thiệu chuyên mục do mình phụ trách
- Thuyết minh về chủ đề tư tưởng, chỉ dẫn các yêu cầu trình bày kỹ thuật, mỹ thuật theo dõi quá trình dàn dựng, sản xuất
- Tổ chức viết nội dung tuyên truyền, quảng cáo những tác phẩm thuộc lĩnh vực mình phụ trách tổ chức điều tra, nghiên cứu dư luận của người xem, người đọc, người nghe, người phê bình về nội dung và hình thức các tác phẩm, bài viết thuộc lĩnh vực được phân công, đề cập biện pháp xử lý
- Chủ trì tổ chức đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo
- Chủ trì tổng kết chuyên môn nghiệp vụ biên tập: soạn thảo nội dung các hội thảo nghiệp vụ ở trong và ngoài nước
- Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho biên tập viên ngạch dưới

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng
- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập kiến thức tổng hợp về các loại hình văn nghệ những thành tựu mới về văn hoá nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật có liên quan
- Am hiểu sâu rộng tri thức về xã hội học
- Nắm vững các văn bản pháp quy có liên quan đến chuyên ngành

Yêu cầu trình độ

- Là biên tập viên chính, có thâm niên ở ngạch biên tập viên chính ít nhất 6 năm
- Cao cấp chính trị
- Biết ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ D (đọc, nói, nghe thông thạo) Biên tập ít nhất 4 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành hoặc cơ quan đánh giá đạt hiệu quả cao, hoặc ít nhất một công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành được Hội đồng khoa học của ngành thừa nhận áp dụng có hiệu quả

Thuộc nhóm sở thích

A,E,I

Nơi đào tạo

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Sư phạm TPHCM, Học viện Báo chí tuyên truyền