Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp
FPT software

FPT software

01217859970 https://www.fpt-software.com/ 1000

FPT Software is a global software outsourcing and technology company based in Vietnam. It is part of FPT Corporation, a multinational information technology company of Vietnam. FPT Software provides services in Analytics, IoT, Mobility, Cloud, Embedded System, Q&A testing, Legacy Migration, Package Implementation, Application Service, and BPO services globally from delivery centers in the United States, Japan, Europe, Australia, Vietnam and the Asia Pacific.

Danh sách việc làm đang tuyển dụng
Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá
Đánh giá của bạn về công ty này?