Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp
Kddi

Kddi

028-3714-5151 https://www.facebook.com/KDDI.HCMGNOC/ 200

KDDI Corporation - Total telecommunication service provider in Japan. KDDI, a leading Japanese telecommunications company contributes to create better society through its ICT technology. More than 45 million subscribers enjoy KDDI’s advanced telecommunication service through mobile phone and other devices in Japan. KDDI also contributes to many enterprises for their business in Japan and worldwide through the developed global telecommunication services.Emphasizing the “customer’s perspective” and “innovation,” KDDI is working to further raise customer experience value and transform itself into a “Life Design Company”. http://www.kddi.com/english/ KDDI HCM GNOC Most important elements to serve KDDI’s global telecommunication services. KDDI HCM GNOC is the most important and core network service center to support KDDI's global services worldwide. KDDI HCM GNOC maintains KDDI’s global network and improve its service quality 24 by 7. More than 170 young and enthusiastic staff are challenging to improve its service quality and enhancing individual business skill and knowledge in the global business stage.

Danh sách việc làm đang tuyển dụng
Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá
Đánh giá của bạn về công ty này?