Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Hóa học (Chemist)

Lĩnh vực

Hóa chất/Sinh hóa

Mô tả chi tiết công việc

Hướng dẫn các phân tích hóa học chất lượng và số lượng hoặc các thí nghiệm về chất lượng hoặc giám sát sản xuất hoặc nghiên cứu tìm ra các sản phẩm mới hoặc nâng cao kiến thức khoa học.

Nhiệm vụ

- Kiểm tra các công đoạn sản xuất để xác định các yếu tố như nhiệt độ, độ nhớt, trọng lực riêng và áp suất
- Bao đảm các điểu kiện an toàn cho công nhân khi vận hành thiết bị hoặc trong môi trường hóa chất
Xác định điều kiện tối ưu cho quá trình phản ứng như trộn, ép, sự truyền nhiệt, chưng cất, sấy khô
- Định giá sản phẩm và viết báo cáo quá trình sản xuất
- Hướng dẫn công nhân trong vận hành các thiết bị
- Thực hiện các nghiên cứu để tìm ra sản phẩm mới và thử nghiệm ở phạm vi nhỏ
- Thiết kế hệ thống giám sát và đo lường sản phẩm dựa trên dữ liệu thu được từ thí nghiệm hoặc sản xuất ở quy mô pilot

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng về khoa học.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai; tự học; suy luận; viết; phán đoán và ra quyết định; nói.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học.Có kiến thức: hóa học; toán; anh văn; máy tính và điện tử; kinh doanh và quản lý; kỹ thuật và công nghệ; vật lý.

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa