Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Dự báo viên khí tượng thủy văn (Mã số ngạch 14.248)

Đơn vị chủ quản

Bộ Nội vụ

Mô tả chi tiết công việc

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn tại các phòng dự báo, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh thuộc các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Nhiệm vụ

- Thu thập và xử lý số liệu quan trắc, các thông tin khí tượng thuỷ văn trên toàn mạng lưới trạm ở trong và ngoài nước, chuẩn bị các tư liệu, biểu đồ, bản đồ để phục vụ cho tác nghiệp dự báo khí tượng thuỷ văn
- Tiến hành làm dự báo thời tiết, thuỷ văn cụ thể cho một địa điểm, địa phương, khu vực, lưu vực sông đạt mức chính xác theo quy định
- Theo dõi liên tục diễn biến tình hình khí tượng thủy văn trong phiên trực ca, chuyển các bản tin dự báo đến nơi quy định, đồng thời cung cấp tình hình thời tiết, thuỷ văn khi có yêu cầu
- Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật mới về dự báo khí tượng thuỷ văn
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về dự báo khí tượng thuỷ văn theo chức trách được giao
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn cho các dự báo viên ngạch dưới hoặc sinh viên thực tập

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển của chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn
- Nắm và thực hiện đúng nội dung nghiệp vụ kỹ thuật, quy trình quy phạm, quy chế trong dự báo khí tượng thuỷ văn
- Nắm được đặc điểm địa lý để áp dụng vào nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn
- Nắm và sử dụng được mã luật quan trắc khí tượng bề mặt, mã luật điện báo thuỷ văn, cao không, rada, hải văn v
- Biết tổ chức triển khai kỹ thuật nghiệp vụ dự báo theo sự phân công
- Có khả năng khai thác, ứng dụng các thông tin khí tượng thuỷ văn, các mô hình dự báo trong và ngoài nước vào nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Nếu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác có liên quan chuyên ngành khí tượng thủy văn (Toán, Vật lý, Tin học,
- Phải qua chương trình chuẩn hóa về dự báo khí tượng thuỷ văn bậc đại học và đã qua thời gian thử việc
- Biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B
- Sử dụng thành thạo máy vi tính vào công tác chuyên môn được giao

Thuộc nhóm sở thích

I,R

Nơi đào tạo

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà nội)