Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn (Mã số ngạch 14.250)

Đơn vị chủ quản

Bộ Nội vụ

Mô tả chi tiết công việc

Là viên chức nghiệp vụ kỹ thuật thực hiện các công việc phục vụ cho công tác dự báo khí tượng thuỷ văn tại các phòng dự báo, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh thuộc các Đài khí tượng thuỷ văn khu vực

Nhiệm vụ

- Thu thập số liệu quan trắc
- Các thông tin khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước, chuẩn bị các tư liệu, biểu đồ, bản đồ 
- Để phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Cập nhật, xử lý và lưu trữ, khai thác các thông tin khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác dự báo
- Thực hiện quy trình điền đồ bằng máy tính, bằng tay số liệu khí tượng thuỷ văn lên các loại bản đồ
- Truyền các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn đến nơi theo quy định
- Theo dõi, quản lý, nhận xét, đánh giá xếp loại chất lượng truyền, phát thông tin phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn theo quy định
- Nắm được các công nghệ thu, phát thông tin khí tượng thuỷ văn và có kỹ năng sử dụng công nghệ tin học để khai thác phục vụ dự báo khí tượng thuỷ văn

Yêu cầu năng lực

- Có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn
- Nắm được quy trình, quy phạm, quy chế, mã luật trong công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Sử dụng được mã luật quan trắc khí tượng bề mặt, thuỷ văn, cao không, rada, hải văn v
- Có các kỹ năng thực hành kỹ thuật

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp trung học chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Nếu tốt nghiệp trung học các chuyên ngành kỹ thuật khác thì phải qua chương trình chuẩn hóa về chuyên ngành khí tượng thuỷ văn bậc trung cấp và đã qua thời gian thử việc
- Sử dụng được máy vi tính vào công tác chuyên môn được giao

Thuộc nhóm sở thích

I,R

Nơi đào tạo