Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Giám đốc Tiếp thị (Marketing Manager)

Lĩnh vực

Marketing/Quan hệ công chúng

Mô tả chi tiết công việc

Xác định nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu bởi một công ty và đối thủ cạnh tranh của chúng và xác định khách hàng mạnh. Phát triển chiến lược giá với mục đích là tối ưu hóa lợi nhuận của công ty hoặc chia sẻ thị trường khi đảm bảo khách hàng của công ty được hài lòng. Quan sát sự phát triển sản phẩm hoặc giám sát xu hướng để chỉ ra nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ mới.

Nhiệm vụ

- Xây dựng, chỉ đạo và phối hợp các hoạt động tiếp thị và các chính sách để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ, làm việc với việc quảng cáo và quản lý cổ động
- Xác định, phát triển, và đánh giá chiến lược tiếp thị, dựa trên kiến thức của mục tiêu thành lập, đặc điểm thị trường, và chi phí và các yếu tố đánh dấu
- Chỉ đạo việc tuyển dụng, đào tạo, và đánh giá hiệu quả của đội ngũ nhân viên tiếp thị và bán hàng và giám sát các hoạt động hàng ngày của họ
- Đánh giá các khía cạnh tài chính của phát triển sản phẩm, như ngân sách, chi phí, nghiên cứu và phát triển sản phẩm chiến lược và hiệu quả đầu tư
- Phát triển các chiến lược giá cả, cân bằng các mục tiêu của công ty và sự hài lòng của khách hàng
- Biên dịch các danh sách mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ dịch vụ
- Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích kết quả của họ
- Sử dụng bán hàng dự báo và lập kế hoạch chiến lược để đảm bảo việc bán và lợi nhuận của sản phẩm, dây chuyền, hay dịch vụ, phân tích sự phát triển kinh doanh và xu hướng thị trường theo dõi
- Phối hợp và tham gia vào các hoạt động khuyến mại và chợ thương mại, làm việc với các nhà phát triển, các nhà quảng cáo, và quản lý sản xuất, để thị trường sản phẩm và dịch vụ
- Tham khảo ý kiến của người hàng để đạt được tư vấn về các loại sản phẩm hay dịch vụ dự kiến sẽ được nhu cầu

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: lắng nghe; viết; đàm phán.Tư duy logic; cảm thụ; có tinh thần cộng tác.Tiếp thu nhanh kiến thức.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các ngành có liên quan như bán hàng và tiếp thị; dịch vụ cá nhân và khách hàng; tiếng Anh; kinh doanh và quản lý; truyền thông đa phương tiện; tâm lý; máy tính và thiết bị điện tử; ghi chép.

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Đại học Kinh tế, các trường đại học chuyên ngành về kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh