Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Giảng viên

Đơn vị chủ quản

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả chi tiết công việc

Là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng

Nhiệm vụ

- Giảng dạy được phần giáo trình hay giáo trình môn học được phân công
- Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
- Soạn bài giảng, biên soạn tài liệu tham khảo môn học được phân công đảm nhiệm
- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Khoa hoặc Trường
- Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy chế các trường Đại học
- Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, chỉ đạo thực tập,

Yêu cầu năng lực

- Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng
- Nắm vững kiến thức (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công
- Nắm được mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo
- Quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học ở bậc đại học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Yêu cầu trình độ

- Có bằng cử nhân trở lên
- Đã qua thời gian tập sự theo quy định hiện hành
- Phải có ít nhất 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học: Chương trình chính trị triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học
- Những vấn đề cơ bản của tâm lý học và lý luận dạy học bộ môn ở bậc đại học
- Sử dụng được 1 ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ B (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên ngoại ngữ)

Thuộc nhóm sở thích

S

Nơi đào tạo