Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Huấn luyện viên (18.181)

Đơn vị chủ quản

Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Mô tả chi tiết công việc

- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao, chịu trách nhiệm huấn luyện, đào tạo vận động viên năng khiếu, trẻ và vận động viên cấp tỉnh, thành, ngành
- Trực tiếp chỉ đạo các vận động viên thuộc phạm vi phụ trách tham gia các giải thi đấu
- Giúp huấn luyện viên cao cấp, huấn luyện viên chính trong công tác huấn luyện vận động viên theo sự phân công

Nhiệm vụ

- Tham gia tuyển chọn năng khiếu thể thao để đào tạo trở thành các vận động viên tài năng
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện dài hạn và ngắn hạn, chương trình, giáo án huấn luyện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, giới tính, trình độ vận động của vận động viên
- Trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, thể lực, rèn luyện tâm lý, ý chí, đạo đức cho vận động viên theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt
- Trực tiếp chỉ đạo vận động viên thuộc phạm vi phụ trách tham gia các cuộc thi đấu thể thao
- Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh trong tập luyện, thi đấu và kiểm tra y học cho vận động viên
- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ vận động viên sử dụng trong tập luyện, thi đấu và chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho vận động viên trong tập luyện và thi đấu
- Phối hợp chăm sóc sức khỏe, điều kiện ăn, ở, nghỉ ngơi và học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho vận động viên
- Thống kê, lưu trữ những tài liệu liên quan đến công tác huấn luyện, thi đấu của vận động viên
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác huấn luyện và giáo dục vận động viên
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học thể dục thể thao
- Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và học tập chuyên môn cho vận động viên
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên
- Giúp huấn luyện viên cao cấp, huấn luyện viên chính trong công tác huấn luyện vận động viên theo sự phân công

Yêu cầu năng lực

- Hiểu biết quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao và phát triển thể thao thành tích cao
- Có kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
- nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn thể thao chuyên sâu
- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản về giáo dục học, tâm lý học và y sinh học thể dục thể thao và vận dụng vào công tác huấn luyện các vận động viên có lứa tuổi, giới tính, trình độ khác nhau
- Hiểu luật, điều lệ thi đấu để vận dụng chỉ đạo trong tập luyện, thi đấu thể thao
- Biết kiểm tra y học thể dục thể thao và sơ cứu chấn thương khi vận động viên bị chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể thao
- Nắm vững các quy định về phòng, chống doping trong tập luyện và thi đấu thể thao

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao
- Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng thể dục thể thao thì phải là vận động viên cấp 1 trở lên
- Biết một ngoại ngữ trình độ A
- Sử dụng được tin học văn phòng và các phần mềm tin học ứng dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn
- Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về huấn luyện viên thể thao do cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức

Thuộc nhóm sở thích

S,R,E

Nơi đào tạo

Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM, trường ĐH Sư phạm TDTT thành phố, trường ĐH An Giang, trường ĐH Cần Thơ …