Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Cơ khí (Mechanical Engineer)

Lĩnh vực

Kỹ thuật ứng dụng

Mô tả chi tiết

công việc

Nghề kỹ sư máy trong: dự án và dụng cụ thiết kế, máy động cơ, cơ giới, hoặc các thiết bị chức năng khác của máy. Cài đặt, vận hành, bảo quản và sửa chửa các thiết bị tập trung vào trạng thái nhiệt, khí, lỏng và hệ thống hơi. Một số vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư thiết bị, kỹ sư sản xuất

Nhiệm vụ

- Đọc và phân tích: bản thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, thiết kế sơ bộ và kết quả phân tích của máy tính
- Trao đổi ý kiến với kỹ sư và các nhân viên khác về việc vận hành hệ thống, giải quyết các chức năng hệ thống và cung cấp thông tin về kỹ thuật
- Nghiên cứu và phân tích yêu cầu thiết kế của khách hàng, đặc tính kỹ thuật, sổ tay kỹ thuật và tính toán tính khả thi của dữ liệu, kinh phí, những đề cấp chính của thiết kế hoặc ứng dụng
- Vận hành hệ thống đặc biệt hoặc điều chỉnh thông số của sản phẩm cho đúng với thiết kế kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật
- Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành và đề cập đến sản phẩm cơ khí, thiết bị, hệ thống và quá trình sản xuất theo yêu cầu, thông số kỹ thuật được áp dụng
- Kiểm tra, nghiên cứu lỗi thiết bị và những khó khăn của hệ thống để chuẩn đoán những lổi của hệ thống và khuyến cáo sự bảo quản thiết bị
- Hỗ trợ người thiết kế trong việc phát triển thiết kế kết cấu của sản phẩm, sử dụng công cụ, phát thảo hoặc thiết kế nhờ máy tính, các thiết bị hỗ trợ và phần mềm
- Cung cấp những phản hồi cho thiết kế kỹ thuật hoặc những vấn đề từ khách hàng và yêu cầu cần thiết của khách hàng
- Cài đặt, vận hành và điều chỉnh máy, thiết bị được lắp đặt và vận hành với đặc tính kỹ thuật đặc biệt
- Nghiên cứu hướng dẫn về kiểm tra, phân tích, tính khả thi, thiết kế, vận hành và đặc tính của thiết bị, thành phần thiết bị và hệ thống

Yêu cầu năng lực

- Khả năng ứng dụng toán học để giải quyết vấn đề.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai; tư duy logic; áp dụng cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề; lắng nghe; phán đoán và ra quyết định; quản lý thời gian; viết và thuyết phục.

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các lĩnh vức khác như kỹ thuật và công nghệ; cơ khí; thiết kế; sản phẩm và quá trình sản xuất; giỏi về toán học đặc biệt về số học, đại số, hình học, các phép tính, thống kê và ứng dụng của chúng; kiến thức về kinh doanh và quản lý; tiếng Anh; tin học và điện tử; vật lý

Thuộc nhóm sở thích

I,R,C

Nơi đào tạo

Đại học Bách khoa, Đại học Kỹ thuật công nghệ, Đại học Sư phạm kỹ thuật..