Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư hệ thống công nghiệp (Industrial Engineering Technician)

Lĩnh vực

Kỹ thuật ứng dụng

Mô tả chi tiết công việc

Áp dụng các nguyên tắc và phương pháp kỹ thuật đối với các vấn đề bố trí công nghệ hoặc quá trình sản xuất, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của kỹ sư. Có thể nghiên cứu và ghi nhận thời gian, sự vận chuyển, phương pháp và tốc độ liên quan đến hiệu suất sản xuất, bảo trì, văn phòng và hoạt động của công nhân cho các mục đích tương tự như thiết lập tiêu chuẩn sản phẩm hoặc gia tăng hiệu suất.

Nhiệm vụ

- Điều hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ bằng việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, máy móc, trang thiết bị …)
- Phân tích và nghiên cứu các hệ thống sản xuất hoặc các dịch vụ hiện có phục vụ nhu cầu tái thiết kế để tăng năng suất và hiệu quả
Phát hiện, mô hình hóa, tìm lời giải để xác định các thông số tối ưu của hệ thống sản xuất hoặc dịch vụ mới
- Đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống
- Phân tích, đánh giá, mô hình hóa và đưa ra những phương pháp đơn và đa tiêu chuẩn về các lĩnh vực quản lý phục vụ việc ra quyết định của các nhà quản lý
- Thiết kế mới các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ quy mô nhỏ đến trung bình
- Trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống lớn cũng sẽ được xem xét

Yêu cầu năng lực

Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, toán học ứng dụng, khoa học.Khả năng viết, phân tích hệ thống, khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các lĩnh vực có liên quan như: Kỹ thuật và công nghệ, quá trình sản xuất, toán học, thiết kế, anh văn, kinh doanh và quản lý, tin học và điện

Thuộc nhóm sở thích

I,R,C

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa, Đại học Kỹ thuật…