Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Khoa học Môi trường và Bảo vệ môi trường, bao gồm sức khỏe (Environmental Science and Protection Technicians, Including Health)

Lĩnh vực

Môi trường/ Xử lý chất thải

Mô tả chi tiết công việc

Thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế để giám sát môi trường và điều tra các nguồn gây ô nhiễm, bao gồm những nguồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới dự hướng dẫn của các chuyên gia về môi trường, có thể thu các mẫu như gas, đất, nước và các nguyên liệu khác để phân tích và đưa ra hướng xử lý đúng.

Nhiệm vụ

- Thu thập và chuẩn bị các mẫu khí, đất, nước, chất thải công nghiệp để xác định mức độ ô nhiễm và nguồn gây ô nhiễm
- Ghi nhận dữ liệu và viết báo cáo kết quả
- Hình thành và bổ sung các chương trình giám sát phóng xạ và ô nhiễm môi trường
- Thiết lập thiết bị hoặc trạm giám sát và thu thập các chất ô nhiễm từ các điểm gây ô nhiễm
- Lưu giữ các dữ liệu về chất thải gây hại, dữ liệu về việc dùng hóa chất 
- Thiết lập các phương pháp thí nghiệp hoặc hướng dẫn các kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu năng lực

Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Biết lắng nghe; suy luận; tư duy logic; viết; phán đoán và ra quyết định; giám sát; quản lý thời gian.Giải quyết vấn đề phức tạp; giám sát quá trình vận hành

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các lĩnh vực có liên quan như Hóa học; máy tính và điện tử; An toàn lao động; dịch vụ khách hàng; tiếng Anh; toán học; kỹ thuật và công nghệ; luật; sinh học; vật lý

Thuộc nhóm sở thích

I,R,C

Nơi đào tạo

Đại học Khoa học tư nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng