Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư môi trường (Environmental Engineer)

Lĩnh vực

Môi trường/Xử lý chất thải

Mô tả chi tiết công việc

Thiết kế, lập kế hoạch hoặc tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, giám sát và loại bỏ chất thải nguy hải từ các ngành công nghiệp. Công việc có thể bao gồm xử lý chất thải, kỹ thuật giám sát ô nhiễm.

Nhiệm vụ

- Cộng tác với các nhà khoa học môi trường, quy hoạch, kỹ thuật chất thải độc hại, các kỹ sư và chuyên gia khác, và các chuyên gia trong pháp luật và kinh doanh có liên quan đến các vấn đề về môi trường
- Kiểm tra các cơ sở công nghiệp và đô thị và các chương trình để đánh giá hiệu quả hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về môi trường
- Chuẩn bị, xem xét, điều tra và cập nhật về môi trường và báo cáo đề xuất
- Thiết kế và giám sát việc phát triển hệ thống các quy trình hay thiết bị kiểm soát, quản lý, hoặc xử của các nước, không khí, hoặc chất lượng đất
- Cung cấp trợ giúp kỹ thuật môi trường trong phân tích mạng lưới, phân tích quy định, hoặc xem xét và quy hoạch phát triển cơ sở dữ liệu
- Có được, cập nhật, và duy trì các kế hoạch, giấy phép, và các thủ tục hành tiêu chuẩn
- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cấp cho các dự án khắc phục môi trường và kiện tụng, bao gồm thiết kế hệ thống xử và quyết tâm của các ứng dụng về quản lý
- Theo dõi sự tiến bộ của các chương trình cải thiện môi trường
- Tư vấn cho các tập đoàn và các cơ quan chính phủ quy trình làm sạch ô nhiễm để bảo vệ con người và môi trường
- Thông báo cho công ty và nhân viên cùng các bên quan tâm khác về các vấn đề môi trường

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng hiểu nhanh các vấn đề có liên quan.Khả năng tư duy logic. Biết lắng nghe; thuyết phục; giải quyết vấn đề phức tạp.Phán đoán và ra quyết định.Phân tích hệ thống; viết báo cáo; đánh giá hệ thống; tiếp cận nhanh với kiến thức mới

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Có kiến thức về lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ; thiết kế; dịch vụ khách hàng; vật lý; hóa học; tiếng Anh; toán học; kinh doanh và quản lý; luật; công trình và xây dựng

Thuộc nhóm sở thích

I,R,C

Nơi đào tạo

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa, Đại học Cần Thơ