Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư vật liệu (Materials Engineers)

Lĩnh vực

Kỹ thuật ứng dụng

Mô tả chi tiết công việc

Đánh giá vật liệu và phát triển các thiết bị và các quá trình sản xuất để chế tạo vật liệu đặc trưng dùng trong sản xuất. Phát triển các vật liệu mới, bao gồm vật liệu composite graphite, kim loại và hợp kim, ceramics và thủy tinh, plastic và polymer, và các kim loại tìm thấy trong tự nhiên. Một số vị trí tuyển dụng: Kỹ sư vật liệu, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư nghiên cứu vật liệu, Nhà luyện kim, Kỹ sư quá trình, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư kiểm tra, Quản lý sản xuất và vật liệu, Trưởng nhóm bộ phận vật liệu, Kỹ sư phát triển vật liệu.

Nhiệm vụ

- Phân tích lỗi của sản phẩm và kết quả kiểm tra ở phòng thí nghiệm dùng để xác định nguyên nhân của vấn đề và giải pháp xử lý
- Đặc tính vật liệu phóng xạ và sự làm giảm giá trị vật liệu
Kiểm soát công việc của kỹ sư công nghệ, nhà kỹ thuật và các kỹ sư khác, nhà khoa học
- Thiết kế và hướng dẫn kiểm tra, điều khiễn chi tiết quá trình
- Đánh giá đặc tính kỹ thuật và tính kinh tế của quá trình hoặc yêu cầu của thiết kế sản phẩm
- Kiểm soát việc kiểm tra trên bề mặt vật liệu hoặc sản phẩm cuối cùng để đảm bảo chất lượng của vật liệu
- Thực hiện chức năng quản lý, chuẩn bị kế hoạch và kinh phí, phân tích giá trị lao động và báo cáo kết quả
- Giải quyết vấn đề của một trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật như cơ học, hóa, điện, xây dựng, hạt nhân, không gian
- Kế hoạch và đánh giá dự án mới, tư vấn với những vấn đề kỹ thuật khác và tổ chức hệ thống thật cần thiết
- Xem xét những kế hoạch sản phẩm mới và đưa ra những khuyến cáo về việc lựa chọn cấu trúc vật liệu, thiết kế vật liệu

Yêu cầu năng lực

Khả năng đánh giá và ra quyết định; lắng nghe; áp dụng các nguyên tắc khoa học để giải quyết vấn đề.Tư duy logic; Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Xử lý sự cố; lựa chọn thiết bị; quản lý thời gian.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các lĩnh vực khác có liên quan như kỹ thuật và công nghệ; hóa học; tiếng Anh văn; toán học và vật lý.

Thuộc nhóm sở thích

I,R,E

Nơi đào tạo

Đại học Bách khoa,…..