Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Xây dựng công trình dân dụng / Kỹ sư công chánh (Civil Engineers)

Lĩnh vực

Xây dựng

Mô tả chi tiết

công việc

Thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch, thiết kế và giám sát xây dựng và bảo trì các công trình, cơ sở hạ tầng như đường sá, đường sắt, sân bay, cầu cảng, kênh, đập, công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước sinh hoạt, nước thải..

Nhiệm vụ

- Quản lý và chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhân viên, hoạt động, hoặc duy trì các hoạt động của dự án
- Cung cấp tư vấn về kỹ thuật, thiết kế, xây dựng
- Kiểm tra từng vị trí của dự án để theo dõi tiến độ và bảo đảm sự phù hợp về thiết kế chi tiết kỹ thuật và an toàn hoặc tiêu chuẩn vệ sinh
- Ước tính số lượng và chi phí nguyên vật liệu, thiết bị, hoặc lao động để xác định tính khả thi của dự án
- Thử nghiệm loại đất và vật liệu để xác định đầy đủ và sức mạnh của nền móng, bê tông, nhựa đường, hoặc thép
- Tính toán tải và các yêu cầu cấp, tỷ lệ lưu lượng nước, và các yếu tố căng thẳng vật liệu để xác định thông số kỹ thuật thiết kế
- Kế hoạch và thiết kế giao thông vận tải hoặc các hệ thống thủy lực và các cấu trúc, sau xây dựng và tiêu chuẩn của chính phủ, sử dụng phần mềm thiết kế và các công cụ vẽ
- Phân tích báo cáo điều tra, bản đồ, bản vẽ, kế hoạch chi tiết, nhiếp ảnh trên không, và dữ liệu địa hình hoặc địa chất khác cho các dự án kế hoạch
- Chuẩn bị các báo cáo hoặc hiện nay của công chúng về các chủ đề như đề xuất giá, hành động, phát biểu tác động môi trường, hoặc tài sản và quyền-của-mô tả cách
- Trực tiếp hoặc tham gia khảo sát để bố trí việc lắp đặt và thiết lập các điểm tham chiếu, lớp, và cao độ để hướng dẫn xây dựng

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: giải quyết các vấn đề phức tạp; tư duy logic; ra quyết định; dùng toán học để giải quyết vấn đề.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai; lắng nghe; thuyết phục.Quản lý thời gian; tiếp cận kiến thức mới; quản lý nhân lực

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật và công nghệ; Thiết kế hệ thống; Phương pháp và vật liệu xây dựng; Toán học; Anh văn; Vật lý; Giao thông; Quản trị; Dịch vụ khách hàng; An ninh và an toàn.

Thuộc nhóm sở thích

R,I,C

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng