Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Luật sư (Lawyer)

Lĩnh vực

Pháp lý

Mô tả chi tiết công việc

Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện hình sự và dân sự và các vụ kiện hợp pháp khác, thảo các văn bản luật, quản lý hoặc tư vấn về các giao dịch hợp pháp. Có thể được chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực

Nhiệm vụ

- Thiết kế, quảng bá và quản lý kế hoạch của chính phủ và các chính sách ảnh hưởng đến sử dụng đất, quy hoạch, tiện ích công cộng, cơ sở cộng đồng, nhà ở và giao thông vận tải
- Thiết lập các cuộc họp hoặc lấy ý kiến với chính phủ, các nhà khoa học xã hội, luật sư, các nhà phát triển, công chúng, và các nhóm lợi ích đặc biệt để xây dựng và phát triển kế hoạch sử dụng đất hoặc cộng đồng
- Đề nghị phê duyệt, từ chối hoặc chấp thuận điều kiện của đề án
Xác định những tác động của hạn chế quy định các dự án
- Đánh giá tính khả thi của đề xuất và xác định các thay đổi cần thiết
- Tạo, chuẩn bị, hoặc trưng dụng các báo cáo đồ họa và tường thuật trên dữ liệu sử dụng đất, bao gồm các bản đồ vùng đất che với các biến địa lý như mật độ dân số
- Tư vấn lập kế hoạch về tính khả thi của dự án, chi phí hiệu quả, sự phù hợp quy định, và lựa chọn thay thế có thể
- Tiến hành điều tra trường, khảo sát, nghiên cứu tác động hoặc nghiên cứu khác để biên dịch và phân tích dữ liệu về kinh tế, xã hội, pháp lý và thể chất yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
- Thảo luận với quy hoạch của dự án nhằm mục đích sử dụng đất như giao thông, bảo tồn, khu dân cư, thương mại, công nghiệp, và sử dụng cộng đồng
- Thiết lập thông báo về các vấn đề kinh tế và luật pháp liên quan đến quy hoạch mã, xây dựng mã số, và các quy định về môi trường

Yêu cầu năng lực

Hiểu nhanh các tài liệu có liên quan.Kỹ năng viết; phán đoán và ra quyết định.Khả năng suy luận; thuyết phục; lắng nghe; quản lý thời gian

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về luật.Có kiến thức về các ngành có liên quan như: Tiếng Anh; dịch vụ khách hàng; kinh doanh và quản lý; phần mềm máy tính; quản lý nhân lực; ghi chép.

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Đại học Luật, Khoa Kinh tế ……