Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Nhà Địa lý (Geographer)

Lĩnh vực

Kiểm định chất lượng

Mô tả chi tiết

công việc

Nghiên cứu bản chất và sử dụng các khu vực trên bề mặt trái đất, liên kết và làm sáng tỏ sự tương tác của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo. Hướng dẫn nghiên cứu các lĩnh vực tự nhiên của một vùng như địa chất, khí hậu, đất, thực vật và động vật, và hướng dẫn nghiên cứu về các tác động của con người về xã hội, kinh tế, chính trị cũng như nghiên cứu sự phụ thuộc giữa các khu vực với toàn cầu.

Nhiệm vụ

- Viết và trình bày các kết quả nghiên cứu
- Vẽ và điều chỉnh bản đồ bằng phần mềm thông tin địa lý (GIS) và các công cụ khác
- Thu thập các dữ liệu thông tin địa lý qua thống kê, quan sát, vệ tinh
- Phân tích sự phân bố địa lý các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo ở địa phương, khu vực hoặc toàn cầu
- Phát triển, vận hành và duy trì GIS, bao gồm phần cứng, phần mềm, máy vẽ đồ thị, bộ số hóa, máy in và máy quay
- Tư vấn về quản lý và phát triển tài nguyên, về khu vực dành cho kinh doanh, về chất thải nguy hải, lịch sử văn hóa khu vực và quy hoạch đô thị
- Giảng dạy địa lý
- Cung cấp các thông tin địa lý hỗ trợ cho các khu vực công và tư
- Nghiên cứu các đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế của một khu vực

Yêu cầu năng lực

Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Tư duy logic; viết; thuyết phục; phán đoán và ra quyết định.Giải quyết các vấn đề phức tạp.Tiếp thu thông tin mới.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Có kiến thức về địa lý; tiếng Anh; máy tính và thiết bị điện tử; xã hội học và nhân chủng học; giáo dục và đào tạo; toán học; lịch sử và khảo cổ học; luật.

Thuộc nhóm sở thích

R,I,A

Nơi đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên