Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Nhà Sinh học (Biologist)

Lĩnh vực

Dược/ Công nghệ sinh học

Mô tả chi tiết công việc

Nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản của động vật, thực vật như là nguồn gốc, mối liên hệ, giải phẫu, chức năng

Nhiệm vụ

- Phát triển và duy trì các mối quan hệ cá thể, quần thể, cộng đồng để thúc đẩy chiến lược quản lý nhằm tìm ra và làm sáng tỏ các giải thích
- Thiết lập chương trình để lưu trữ, vận hành và phân tích dữ liệu
- Thu mẫu và phân tích các dữ liệu sinh học về các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường xung quanh
- Nghiên cứu các loài thủy sinh và ảnh hưởng của môi trường xung quanh như phóng xạ, ô nhiễm
- Kết nối các kết quả để xác định trạng thái mẫu
- Nhận biết, xác định và nghiên cứu cấu trúc, phản ứng, hình thái, sinh lý, chất dinh dưỡng, nuôi cấy, và thành phần cấu tạo nên các loài động thực vật
- Chuẩn bị các báo cáo về mức độ ảnh hưởng của khu công nghiệp, cộng đồng dân cư xung quanh đối với động thực vật
- Đóng vai trò chủ tọa trong các buổi tọa đàm về kỹ thuật
- Hoạch định và điều phối các nghiên cứu khoa học cho chính phủ, dự án công ty, khu công nghiệp, khu điều trị, và khu sản xuất
- Nghiên cứu tác động môi trường và các tiềm năng của một vùng đất và nước nào đó, từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện môi trường như trồng trọt canh tác

Yêu cầu năng lực

Vận dụng quy luật và phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Quản lý thời gian; ra quyết định; tư duy logic; tiếp thu kiến thức mới.Giải quyết các vấn đề phức tạp; lựa chọn thiết bị

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp Đại học ngành sinh học.Có kiến thức về luật pháp; máy tính và thiết bị điện tử; hóa học; anh văn; dịch vụ khách hàng; an ninh và an toàn; toán học; địa lý.Khả năng ghi chép.

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Trường Đại học Nông lâm, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa