Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên quản lý kỹ thuật (Engineer Managers)

Lĩnh vực

Kỹ thuật ứng dụng

Mô tả chi tiết

công việc

Lập kế hoạch, chỉ đạo, hoặc phối hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng hoặc nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực này.

Nhiệm vụ

- Quản lý và điều hành dự án, lên kế hoạch cho những mục tiêu của đề án và điều hành hệ thống hoạt động kỹ thuật
- Đàm phán hoặc thương lượng với khách hàng về các đặc điểm kỹ thuật của dự án
- Mô tả và giải thích cho khách hàng các kế hoạch, báo cáo và kết quả
- Hướng dẫn, tóm tắt và thuyết phục về thay đổi, thiết kế của sản phẩm
- Tuyển dụng nhân viên, phân công công việc, hướng dẫn và đánh giá công việc của nhân viên và có hướng phát triển và duy trì năng lực của nhân viên
- Thực hiện các công việc quản lý như kiểm tra và viết báo cáo, duyệt các khoản chi, thực thi luật, ra quyết định về việc mua nguyên vật liệu hoặc thực hiện các dịch vụ
- Quản lý kho, gói thầu và hợp đồng và hướng dẫn sự đàm phán của các hợp đồng nghiên cứu
- Phân tích kỹ thuật, nhu cầu về nguồn nhân lực cần thiết, yêu cầu của thị trường và kế hoạch và đánh giá tính khả thi của dự án
- Trao đổi ý kiến với nhà quản lý, nhà sản xuất, nhân viên kinh quảng cáo về những chi tiết kỹ thuật, các hoạt động của dự án
- Kiểm tra, tư vấn hoặc đồng ý hợp đồng và đánh giá giá trị của dự án

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng lắng nghe.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Biết thuyết phục; giải quyết vấn đề phức tạp.Tinh thần cộng tác.Tư duy logic; phán đoán và ra quyết định.Phân tích nhu cầu và các yêu cầu sản phẩm để tạo ra một thiết kế.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về Kỹ thuật và công nghệ, thiết kế, tiếng Anh, toán học, máy tính và thiết bị điện tử, kinh doanh và quản lý, dịch vụ khách hàng, sản xuất và chế biên (từ nguyên liệu đến quá trình, sẩn phẩm và giá thành), quản lý nhân sự, giám sát

Thuộc nhóm sở thích

E,I,R

Nơi đào tạo

Đại học Bách khoa, ĐH Sư phạm kỹ thuật