Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Quy hoạch đô thị (Urban and Regional Planners)

Lĩnh vực

Xây dựng

Mô tả chi tiết

công việc

Phát triển kế hoạch và các chương trình về sử dụng đất và điều kiện vật lý của khu vực như tỉnh, thành phố, thủ đô

Nhiệm vụ

- Thiết kế, xúc tiến và quản lý chính sách và kế hoạch quốc gia ảnh hưởng đến sử dụng đất, vùng, dịch vụ công, nhà cửa, giao thông
- Tổ chức hội thảo và thảo luận với chính phủ, các nhà khoa học xã hội, luật sư… để hình thành và phát triển sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị
- Tham gia quy hoạch về kinh tế, xã hội của khu vực
- Viết báo cáo về sử dụng đất đai thông qua các dữ liệu liên quan như mật độ dân số, địa lý
- Thực hiện các nghiên cứu, điều tra về kinh tế, xã hội, tự nhiên tác động đến sử dụng đất
- Xây dựng, thẩm định và đánh giá các dự án đất đai

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: viết; lắng nghe; đọc; suy luận.Biết quản lý thời gian; nói; phán đoán và ra quyết định.Giải quyết vấn đề phức tạp.Định hướng dịch vụ.Có tinh thần làm việc nhóm

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các ngành khác có liên quan như: thiết kế; dịch vụ cá nhân và khách hàng; anh văn; luật; xây dựng; kinh doanh và quản lý; địa; chương trình máy tính; toán học; ghi chép

Thuộc nhóm sở thích

I,E,A

Nơi đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐHQG-HCM), Đại học Kiến trúc Tp.HCM