Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Thẩm định giá (Cost Estimators)

Lĩnh vực

Bất động sản

Mô tả chi tiết

công việc

Chuẩn bị thẩm định giá đối với sản xuất sản phẩm, các dự án xây dựng, hoặc dịch vụ hỗ trợ quản lý trong các buổi đấu giá hoặc xác định giá của sản phẩm hoặc dịch vụ; tư vấn cho khách hàng thông qua việc cung cấp các loại dịch vụ thẩm định giá các loại tài sản.

Nhiệm vụ

- Tư vấn cho khách hàng thông qua việc cung cấp các loại dịch vụ thẩm định giá các loại tài sản
- Chuẩn bị cho buổi thẩm định giá qua việc lựa chọn người tham gia hoặc các nhà thầu phụ
- Bàn bạc với kỹ sư, kiến trúc sư, chủ doanh nghiệp hoặc các nhà thầu về thay đổi hoặc điều chỉnh giá
- Lên kế hoạch, tổ chức và sắp xếp công việc cho buổi thẩm định
- Chuẩn bị các tuyên bố về giá cả, phí tổn và các tài liệu cần thiết khác trong suốt quá trình thẩm định giá
- Xây dựng phương pháp và hệ thống báo cáo, giám sát giá
- Xem xét nhu cầu về nguyên vật liệu và nhân công để quyết định chọn gia tăng hiệu quả sản xuất hay mua nguyên liệu thay thế

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: lắng nghe; đọc; toán; quản lý thời gian; viết.Quản lý nguồn nhân lực; suy luận; kinh doanh và quản lý; anh văn; phục vụ khách hàng; sản xuất và chế tạo; ghi chép; kinh tế và kế toán.

Yêu cầu trình độ

 

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội …