Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Biên tập viên chính

Đơn vị chủ quản

Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Mô tả chi tiết công việc

- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, các tổ chức hoạt động nghệ thuật
- Làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật, khoa học các bản thảo về sách, báo, bản tin, bài viết, kịch bản sân khấu, điện ảnh, tác phẩm âm nhạc có nội dung, hình thức ở mức độ phức tạp cao

Nhiệm vụ

- Khai thác, chủ trì tổ chức khai thác các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài, đề tài, kịch bản, tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch, phong cách nghệ thuật của đơn vị
- Nhận xét, tuyển chọn, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học
chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo
- Viết và tổ chức viết tin, bài, lời nói đầu, lời tựa, bài phê bình, giới thiệu chuyên mục do mình phụ trách
- Thuyết minh về chủ đề tư tưởng, chỉ dẫn các yêu cầu trình bày kỹ thuật, mỹ thuật
- theo dõi quá trình dàn dựng, sản xuất
- Viết nội dung tuyên truyền quảng cáo, tập hợp, phân tích ý kiến, dư luận của người xem, người đọc, người nghe, người phê bình về nội dung và hình thức các tác phẩm, bài viết thuộc lĩnh vực được phân công, đề xuất biện pháp xử lý
- Chủ trì tổ chức đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo
- Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho biên tập viên ngạch dưới

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành
- các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng
- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, vận dụng vào công tác biên tập kiến thức tổng hợp về các loại hình văn nghệ
những thành tựu mới về văn hoá nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật có liên quan
- Am hiểu tri thức về xã hội học
- Nắm vững các văn bản pháp quy có liên quan đến chuyên ngành
- Biết sử dụng vi tính

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, thâm niên công tác ở ngạch biên tập viên ít nhất 9 năm
- Trung cấp chính trị
- Biết một ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói thành thạo) Biên tập ít nhất 5 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành đánh giá chất lượng tốt

Thuộc nhóm sở thích

A,E,I

Nơi đào tạo

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Sư phạm TPHCM, Học viện Báo chí tuyên truyền