Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Công nghệ thông tin-phần cứng (Computer Hardware Engineer)

Lĩnh vực

CNTT - Phần cứng, Mạng

Mô tả chi tiết

công việc

Nghiên cứu, thiết kế, phát triển và kiểm tra máy tính hoặc các thiết bị liên quan trong lĩnh vực khoa học, quân sự, công nghiệp, thương mại. Có thể tư vấn chế tạo và cài đặt máy tính hoặc các linh kiện cần thiết.

Nhiệm vụ

- Cập nhật kiến thức và kỹ năng để theo kịp với tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ máy tính
- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thiết kế, tiếp thị và kinh doanh các ngành, các nhà cung cấp, đội ngũ kỹ sư và các thành viên khác trong suốt quá trình phát triển sản phẩm và thực hiện
- Kiểm tra và xác minh phần cứng và thiết bị ngoại vi hỗ trợ để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật và các yêu cầu, bằng cách ghi chép và phân tích dữ liệu thử nghiệm
- Theo dõi hoạt động của thiết bị và thực hiện các sửa đổi cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ở phù hợp với đặc điểm kỹ thuật
- Phân tích thông tin để quyết định, đề nghị và thiết lập kế hoạch, bao gồm loại máy tính và các thiết bị ngoại vi
- Xây dựng, thử nghiệm, và sửa đổi các nguyên mẫu sản phẩm bằng cách sử dụng các mô hình làm việc hoặc xây dựng các mô hình lý thuyết với mô phỏng máy tính
- Phân tích nhu cầu và đề nghị người sử dụng phần cứng thích hợp
- Chỉ đạo kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật hoặc hỗ trợ nhân viên kỹ thuật khác khi cần
- Hội ý với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và tham khảo thông số kỹ thuật để đánh giá giao diện giữa phần cứng và phần mềm và các hoạt động và yêu cầu về hiệu suất của hệ thống tổng thể
- Chọn phần cứng và linh kiện, đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật và các yêu cầu sản phẩm

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: giải quyết các vấn đề phức tạp.Biết lắng nghe; tư duy logic; nắm bắt nhanh vấn đề.Ra quyết định; quản lý thời gian; xử lý sự cố.Đánh giá và phân tích hệ thống

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các ngành khác có liên quan như : máy tính (phần mềm và phần cứng), thiết bị điện tử; kỹ thuật và công nghệ; tiếng Anh; viễn thông; dịch vụ khách hàng; toán học; giáo dục và đào tạo; kinh doanh và quản lý; truyền thông đa phương tiện; thiết kế.

Thuộc nhóm sở thích

I,R,C

Nơi đào tạo

Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kỹ thuật, ĐH Sư phạm kỹ thuật.