Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên quản lý rừng / cán bộ Lâm nghiệp (Foresters)

Lĩnh vực

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp

Mô tả chi tiết công việc

Quản lý đất trồng rừng vì mục đích về bảo tồn, kinh tế, giải trí. Có thể khám phá các loại, số lượng và vị trí các loại gỗ, xác định giá trị của gỗ. Có thể xác định phương pháp để bảo tồn nơi cư trú của các loài, chất lượng nước và độ ổn định của đất và cách tốt nhất để tuân theo luật môi trường. Có thể đặt ra kế hoạch trồng và phát triển giống cây mới, giám sát cây để sinh trưởng tốt và xác định thời gian tốt nhất để thu hoạch. Phát triển kế hoạch quản lý rừng

Nhiệm vụ

- Giám sát các hoạt động theo các quy định của luật pháp
- Thiết lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để quản lý tài nguyên rừng và đất đai
- Lựa chọn và chuẩn bị vị trí để trồng mới cây
- Lập kế hoạch và giám sát các dự án rừng như xác định loài cây, số lượng và vị trí trồng cây, quản lý cây con, cây giống
- Xác định phương pháp cắt và di dời gỗ với lượng chất thải và nguy hại môi trường là ít nhất
- Phân tích tác động của các yếu tố môi trường đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài động và thực vật

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng quản lý thời gian.Tinh thần hợp tác.Dùng phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề; tư duy logic.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Biết lắng nghe

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về lĩnh vực sinh học; tiếng Anh; toán học; kinh doanh và quản lý; địa lý; dịch vụ khách hàng

Thuộc nhóm sở thích

R,E,I

Nơi đào tạo

Đại học Nông lâm, Đại học Cần Thơ.