Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Nhà Toán học (Mathematicians)

Lĩnh vực

Kiểm định chất lượng

Mô tả chi tiết

công việc

Hướng các nghiên cứu trong toán học thực nghiệm hoặc toán học ứng dụng trong khoa học, quản lý và các lĩnh vực khác. Giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau bằng các phương pháp toán học.

Nhiệm vụ

- Áp dụng lí thuyết cũng như thủ thuật toán học nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh, kĩ thuật, khoa học và các lĩnh vực khác
- Phát triển các phương pháp tính toán nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các lĩnh vực khoa học và kĩ thuật hoặc các vấn đề phát sinh từ các ứng dụng trong kinh doanh hoặc công nghiệp
- Duy trì kiến thức trong lĩnh vực bằng cách đọc các tạp chí chuyên ngành, thảo luận với các nhà toán học khác, và tham dự các hội nghị toán học
- Thực hiện tính toán và ứng dụng các phương pháp giải tích số cho các dữ liệu
- Phát triển các mô hình toán học hoặc mô hình thống kê của các hiện tượng dùng để phân tích hoặc để mô phỏng tính toán
- Thu thập các nhóm giả thuyết và khai thác các hệ quả của mỗi nhóm giả thuyết
- Đưa ra các mối quan hệ giữa các số lượng, quy mô, và các dạng thức thông qua việc sử dụng các con số và các kí hiệu
- Phát triển các nguyên lí mới và các mối quan hệ mới giữa các nguyên lí toán học cũ nhằm thúc đẩy toán học
- Thiết kế, phân tích, và giải mã các hệ thống mã hoá dùng trong việc truyền thông tin quân sự, chính trị, tài chính, luật pháp dưới dạng code
- Tiến hành nghiên cứu nhằm mở rộng kiến thức toán học trong các lĩnh vực truyền thống, ví dụ như đại số, hình học, xác suất, logic

Yêu cầu năng lực

Khả năng ứng dụng toán học để giải quyết vấn đề.Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Biết lắng nghe; viết chương trình máy tính; áp dụng phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Giỏi về toán học đặc biệt về số học, đại số, hình học, các phép tính, thống kê và ứng dụng của chúng; có kiến thức về tin học và điện tử; kiến thức về kinh doanh và quản lý; am hiểu lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ; tiếng Anh; Vật lý.

Thuộc nhóm sở thích

I,C,A

Nơi đào tạo

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học sư phạm…..