Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Managers)

Lĩnh vực

Quản lý điều hành

Mô tả chi tiết

công việc

Lập kế hoạch, quản lý và phối hợp các hoạt động quản lý nguồn nhân lực của một tổ chức để tối ưu hóa chiến lược sử dụng nguồn nhân lực và duy trì các chức năng như tuyển dụng, chính sách, và sự tuân thủ pháp luật

Nhiệm vụ

- Làm nhiệm vụ như là một liên kết giữa người quản lý và người lao động bằng cách xử lý các câu hỏi, thông dịch, quản lý hợp đồng và giúp giải quyết các các vấn đề liên quan đến việc làm
- Phân tích và sửa đổi các chính sách bồi thường và trợ cấp để thiết lập các chương trình cạnh tranh và bảo đảm tuân thủ các yêu cầu pháp lý
- Thông báo cho người quản lý về các vấn đề chính sách tổ chức như cơ hội việc làm, bình đẳng và quấy rối tình dục, và các đề nghị thay đổi cần thiết
- Thực hiện các nhiệm vụ khó khăn về biên chế, bao gồm cả thương lượng, hòa giải, sa thải nhân viên và kỷ luật
- Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân viên phù hợp định hướng phát triển của tổ chức
- Xác định các vị trí cần tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
- Lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát, phối hợp các hoạt động làm việc của cấp dưới và nhân viên liên quan đến việc làm, bồi thường, quan hệ lao động và quan hệ nhân viên
- Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát hoặc phối hợp các nhân sự, đào tạo, hoặc quan hệ lao động của một tổ chức
- Đại diện tổ chức các buổi điều trần liên quan đến nhân sự và điều tra
- Quản trị bồi thường, lợi ích và hệ thống quản lý hiệu quả, an toàn và các chương trình giải trí

Yêu cầu năng lực

Biết lắng nghe.Khả năng tư duy logic; viết; đàm phán; quản trị nguồn nhân lực; đọc; cộng tác.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các ngành khác có liên quan như: quản trị nhân lực; kinh doanh và quản lý; tiếng Anh; dịch vụ khách hàng; luật; tâm lý; giáo dục và đào tạo

Thuộc nhóm sở thích

E,S,C

Nơi đào tạo

Các trường Đại học chuyên ngành, Đại học Bán công Marketing