Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Hàng hải (Marine Engineers)

Lĩnh vực

Vận chuyển/Vật tư

Mô tả chi tiết công việc

Thiết kế, khai thác và có trách nhiệm cài đặt các máy móc thuyền hoặc các thiết bị liên quan bao gồm máy động cơ và hệ thống cung cấp điện

Nhiệm vụ

- Chuẩn bị hoặc hướng dẫn chuẩn bị các bản thiết kế, bản vẽ chi tiết, và các biểu đồ liên quan
- Kiểm tra các thiết bị hàng hải và máy móc dùng để vẽ theo các yêu cầu của từng công việc
- Hướng dẫn các nghiên cứu thử nghiệm, vận hành, môi trường, phân tích để tạo ra các sản phẩm như các động cơ, thiết bị hàng hải
- Thiết kế và giám sát quá trình kiểm tra, cài đặt và sửa chữa các thiết bị theo các tiêu chuẩn chất lượng
- Lập kế hoạch công việc bao gồm thiết kế, giải thích, lập hợp đồng kèm các điều khoản cụ thể
- Các hoạt động hợp tác theo luật định nhằm đảm bảo việc sửa chữa và thay thế thiết bị với chi phí thấp nhất và an toàn nhất
- Chuẩn bị tổng hợp báo cáo kỹ thuật từ bộ phận kỹ thuật, quản đốc hoặc nhân viên bán hành
- Duy trì mối liên hệ và viết báo cáo về đối tác và khách hàng để đảm bảo công việc hoàn thành với chi phí thấp nhất

Yêu cầu năng lực

Khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.Ứng dụng toán để giải quyết vấn đề; đánh giá (lập luận logic để xác định điểm mạnh, điểm yếu của giải pháp thay thế, kết luận hoặc cách giải quyết vấn đề); viết; lựa chọn thiết bị.Áp dụng quy luật khoa học để giải quyết vấn đề; có tinh thần cộng tác

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.Có kiến thức về các lĩnh vực khác như kỹ thuật và công nghệ; am hiểu về máy bao gồm thiết kế, sử dụng, sửa chữa và bảo trì; cơ khí; giỏi về toán học đặc biệt về số học, đại số, hình học, các phép tính, thống kê và ứng dụng của chúng; dịch vụ khách hàng; vật lý; kinh doanh và quản lý; máy tính và điện tử; tiếng Anh; sản phẩm và quá trình sản xuất

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Đại học Hàng hải, Giao thông vận tải …..