Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư vũ trụ (Aerospace Engineers)

Lĩnh vực

Kỹ thuật ứng dụng

Mô tả chi tiết

công việc

Thực hiện các việc kỹ thuật như thiết kế, chế tạo, kiểm tra máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ. Có thể thực hiện các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng để đánh giá sự tương thích giữa vật liệu và thiết bị với thiết kế máy bay. Có thể đề nghị cải tiến kỹ thuật và thiết bị kiểm tra.

Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch thiết kế các sản phẩm hoặc hệ thống hàng không hoặc vũ trụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng
- Chủ trì hoặc phối hợp các hoạt động như thiết kế kỹ thuật, chế tạo, điều chỉnh hoặc kiểm tra các sản phẩm hàng không, vũ trụ
- Xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế về sản phẩm hoặc hệ thống hàng không, vũ trụ bao gồm phương pháp kiểm tra, giá thành sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và thời gian hoàn thành
- Đánh giá các chỉ số sản phẩm và thiết kế thông qua kiểm tra, giám sát theo chuẩn chất lượng
thực hiện các mô hình toán học hoặc các phương pháp khác để phát triển, đánh giá hoặc điều chỉnh thiết kế để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

- Viết tài liệu kỹ thuật
- Xem lại các báo cáo và tài liệu về thiết bị để xác định nguyên nhân hư hỏng
- Thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: Tư duy logic để xác định điểm mạnh, điểm yếu của các giải pháp.Ra quyết định.Quản lý thời gian.Viết; giám sát; khả năng hiểu các thông tin mới để giải quyết và ra quyết định đối với cả vấn đề hiện tại và tương lai.

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật và công nghệ; Thiết kế; máy tính và điện tử; vật lý; sản xuất; cơ khí và ngoại ngữ

Thuộc nhóm sở thích

I,R,E

Nơi đào tạo

Học viện Hàng không Việt Nam